Świadectwa

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 

 WRESZCIE ŻYĆ. 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE TERAPEUTYCZNO – FORMACYJNYM

Dla kogo?

·      jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie i rozwinąć własną osobowość

·      pragniesz poznać Boga lub pogłębić relacje z nim

·      zaskakują Cię Twoje uczucia i  Twoje reakcje, jakbyś to nie był Ty;

·      trudno Ci wyrazić uczucia;

·      twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

·      masz problem w nawiązywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi;

·      masz problem w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie czy z innymi ludźmi;

·      czujesz nieprzebaczenie do kogoś, kto Cię zranił;

·      przeżywasz niepewność wobec siebie samego (brak akceptacji siebie);

·      nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;

·      masz poczucie, że powinieneś być inny.

·      osób poranionych i tęskniących za autentyczną miłością szukających pomocy w duszpasterstwie.

·      jest to program OSOBISTEJ i GRUPOWEJ pracy inspirowanej tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

·      to droga pracy własnej i współpracy z łaską Bożą.

·      grupa 12-krokowa spotyka się, co tydzień, spotkania są odpłatne i trwają 2 godziny. 

 

Praca z 12- krokami obejmuje:

·      indywidualną, systematyczną pracę nad 12 krokami z pomocą podręcznika

·      grupę dzielenia, podczas której omawia się otwarcie wyniki pracy domowej i wszystkie inne problemy i pytania.

 

12 kroków.

1.     Wreszcie pokonani

Krok 1. „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień i problemów, i że nie radzimy sobie z naszym życiem.”

2.     Już nigdy sam…

Krok 2. „Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.”

3.     Oddać siebie Bogu

Krok 3. „Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.”

4.     Wreszcie poznać siebie

Krok 4. „Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.”

5.     Wreszcie zająć stanowisko

Krok 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.”

6.     Gotów do zmiany?

Krok 6. „Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.”

7.     Zgoda, gotowość przemiany

  Krok 7. „Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.”

8.     Zaprowadzić we wszystkim ład

Krok 8. „Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.”

9.     Wreszcie znów dobrze

Krok 9. „Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.”

10.  Natychmiast!

Krok 10. „Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.”

11.  Przeżyć relację do Boga.

Krok 11.„Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.”

12.  Być świadkiem

Krok 12. „Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.”

 

Zapraszamy to tej niezwykłej przygody!

 

Od przeżyć do „Wreszcie żyć”- program 12 kroków na podstawie książki „W szkole łaski i miłosierdzia”. Gero Herrendorf, Helge Seekamp, Karin Prentzel

Głód życia wydaje się być głównym pragnieniem społeczeństwa zachodniego. Sytuacja dobrobytu materialnego nie przynosi człowiekowi poczucia spełnienia. Wprost przeciwnie z obserwacji  wynika, że co raz mniej ludzi czuje się szczęśliwymi. Za podwyższone tempo życia, potrzebę efektywności i elastyczności w naszej pracy często płacimy cenę naszych relacji, brakiem poczucia przynależności, samotnością i izolacją. Brak poczucia sensu życia przejawia się w nasileniu chorób psychicznych, zaburzeń zachowania oraz wzrastającej liczbie różnego rodzaju uzależnień. Księża często czują się przeciążeni i nieprzygotowani do stałego towarzyszenia ludziom w ich problemach związanych z rozwojem osobowości. Kręgi domowe, kręgi biblijne  nie stanowią odpowiedniej pomocy. Pomoc osobom, które przezywają trudności i kryzysy egzystencjalne nie jest łatwa dlatego psychoterapeuci i duszpasterze poszukują coraz bardziej skutecznych form pomocy. Koncepcja pracy grup „Wreszcie żyć” nawiązuje do tradycji 12 kroków Anonimowych Alkoholików, ale ukierunkowana jest na niesienie pomocy w sferze psychicznej i duchowej ludziom przeżywającym różnorakie problemy. Uwzględnia  chrześcijańską koncepcję Boga osobowego i Jezusa Chrystusa- Zbawiciela człowieka grupa jest jednak ponad konfesyjna. Udział w pracy jest ciekawą ofertą dla osób poranionych i tęskniących za autentyczną miłością szukających pomocy w duszpasterstwie.  12- kroków to droga na której przyznaję się przed Bogiem i ludźmi do bolesnej rzeczywistości mojego życia i doświadczam pomocy. Doświadczenie pokazuje że wielu uczestników żyje w poczuciu ogromnego wewnętrznego osamotnienia, uczestnictwo w grupie zwłaszcza wtedy kiedy uczestnik nie czuje się najlepiej pozwala przezwyciężać wewnętrzną izolację. Program pracy opiera się na 12 krokach pomagających uczestnikowi w znalezieniu kierunku pracy nad własnym rozwojem.

  

 

 

 

      Ewangelia na dziś 

 

 

 

 

           Polecamy

 

 
Strona www.12krokow.com wykorzystuje Cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją zapisu plików Cookies na twoim urządzeniu.
Jeśli nie wiesz co to Cookies, to przeczytaj tą informację.

ZAMKNIJ